Bảng giá Email Business

BẢNG GIÁ EMAIL BUSINESSS

Tiết Kiệm Hơn Khi Mua Nhiều Năm

Gói Basic
1.290.000VNĐ/ 01 Năm / 01 User
Email doanh nghiệp thông qua Gmail
Hội nghị video và hội nghị thoại
Lịch dùng chung thông minh
Tài liệu, bảng tính và bản trình bày
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
Kiểm soát bảo mật và quản lý
Bộ nhớ đám mây 30 GB
Gói BUSINESS
3.190.000/ 01 Năm / 01 User
Email doanh nghiệp thông qua Gmail
Hội nghị video và hội nghị thoại
Lịch dùng chung thông minh
Tài liệu, bảng tính và bản trình bày
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
Kiểm soát bảo mật và quản lý
Bộ nhớ đám mây không giới hạn (hoặc 1 TB mỗi người dùng nếu có dưới 5 người dùng)
Gói ENTERPRISE
7.690.000/ 01 Năm / 01 User
Email doanh nghiệp thông qua Gmail
Hội nghị video và hội nghị thoại
Lịch dùng chung thông minh
Tài liệu, bảng tính và bản trình bày
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
Kiểm soát bảo mật và quản lý
Bộ nhớ đám mây không giới hạn (hoặc 1 TB mỗi người dùng nếu có dưới 5 người dùng)
Liên hệ với chúng tôi