Cá nhân
đ120,000/mo
Dung lượng: 2GB
Băng thông: 40GB
Email POP3/webmail: 20
Addon Domain: 0
Subdomain: 10
MySQL5: 2
SSL: Không bao gồm
Cá nhân +
đ180.000/mo
Dung lượng: 3GB
Băng thông: 80GB
Email POP3/webmail: 40
Addon Domain: 1
Subdomain: 20
MySQL5: 3
SSL: Không bao gồm
Doanh nghiệp
đ260.000/mo
Dung lượng: 5GB
Băng thông: Unlimited
Email POP3/webmail: Unlimited
Addon Domain: 2
Subdomain: Unlimited
MySQL5: 5
SSL: Không bao gồm
Doanh nghiệp +
đ360.000/mo
Dung lượng: 7GB
Băng thông: Unlimited
Email POP3/webmail: Unlimited
Addon Domain: 3
Subdomain: Unlimited
MySQL5: 7
SSL: Không bao gồm
Thương mại điện tử
đ540.000/mo
Dung lượng: 10GB
Băng thông: Unlimited
Email POP3/webmail: Unlimited
Addon Domain: 4
Subdomain: Unlimited
MySQL5: 9
SSL: Không bao gồm
Thương mại điện tử +
đ699.000/mo
Dung lượng: 15GB
Băng thông: Unlimited
Email POP3/webmail: Unlimited
Addon Domain: 6
Subdomain: Unlimited
MySQL5: 14
SSL: Không bao gồm