I./ Tên miền Việt Nam

1. Chí phí đăng ký & duy trì năm đầu tiên:

 

TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ/NĂM TỔNG CHI PHÍ
.VN 250.000 VND 550.000 VND 800.000 VND
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 300.000 VND 400.000 VND 700.000 VND
.edu.vn | .org.vn | .gov.vn | .info.vn 200.000 VND 250.000 VND 450.000 VND

 

 2. Chi phí duy trì từ năm thứ 2 trở đi

 

TÊN MIỀN PHÍ DUY TRÌ/NĂM
Giá trước VAT Giá sau VAT (+25K)
.VN 550.000 VND 575.000 VND
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 400.000 VND 425.000 VND
.edu.vn | .org.vn | .gov.vn | .info.vn 250.000 VND 275.000 VND

Ghi chú:

  • Gia hạn 2 năm: giảm 3%
  • Gia hạn 3 năm: giảm 5%
  • Gia hạn 4 năm: giảm 7%
  • Gia hạn 5 năm: giảm 10%

II./ Tên miền quốc tế

1. Chi phí đăng ký & duy trì năm đầu tiên:

 

TÊN MIỀN CHI PHÍ ĐĂNG KÝ PHÍ DUY TRÌ/NĂM
.com Miễn phí 280.000 VND
.net Miễn phí 300.000 VND
.org Miễn phí 380.000 VND
.info Miễn phí 420.000 VND
Chi phí trên chưa bao gồm 10% VAT. Nếu quý khách muốn xuất hóa đơn, vui lòng cộng thêm 10%

 

 2. Chí phí duy trì từ năm thứ 2 trở đi

 

TÊN MIỀN PHÍ DUY TRÌ/NĂM
.com 350.000 VND
.net 360.000 VND
.org 380.000 VND
.info 420.000 VND
Tên miền Việt Nam có thuế VAT =0%. Vì vậy, chi phí trên cũng là chi phí khi xuất hóa đơn.