Bảng giá Cloud VPS

BẢNG GIÁ CLOUD VPS

Tiết Kiệm Hơn Khi Mua Nhiều Năm

VPS 20 GB SSD
139,000đ/tháng
Dung lượng: 20 GB (SSD)
Ram: 1 GB
CPU: 1 Core
Băng thông: Không giới hạn
Backup: Hàng tuần
Hỗ trợ: 24/7
SSL: Miễn Phí
VPS 30 GB SSD
279,000đ/tháng
Dung lượng: 30 GB (SSD)
Ram: 2 GB
CPU: 2 Core
Băng thông: Không giới hạn
Backup: Hàng tuần
Hỗ trợ: 24/7
SSL: Miễn Phí
VPS 50 GB SSD
599,000đ/tháng
Dung lượng: 50 GB (SSD)
Ram: 4 GB
CPU: 4 Core
Băng thông: Không giới hạn
Backup: Hàng tuần
Hỗ trợ: 24/7
SSL: Miễn Phí
VPS 80 GB SSD
879,000đ/tháng
Dung lượng: 80 GB (SSD)
Ram: 6 GB
CPU: 4 Core
Băng thông: Không giới hạn
Backup: Hàng tuần
Hỗ trợ: 24/7
SSL: Miễn Phí
VPS 100 GB SSD
1,399,000đ/tháng
Dung lượng: 100 GB (SSD)
Ram: 8 GB
CPU: 6 Core
Băng thông: Không giới hạn
Backup: Hàng tuần
Hỗ trợ: 24/7
SSL: Miễn Phí
VPS 120 GB SSD
1,799,000đ/tháng
Dung lượng: 120 GB (SSD)
Ram: 12 GB
CPU: 8 Core
Băng thông: Không giới hạn
Backup: Hàng tuần
Hỗ trợ: 24/7
SSL: Miễn Phí
Tất Cả Các Gói Bao Gồm
  • Ảo hóa toàn phần KVM
  • 100% Cloud Storage SSD
  • Miễn phí chuyển dữ liệu từ nhà cung cấp cũ
  • Backup hàng tuần
  • Miễn phí chứng chỉ SSL cho tất cả website
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Liên hệ với chúng tôi